Địa chỉ:
Số 22/14 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
[email protected]
Ph: (+84) 090.669.0003

Chi trang phục người lao động

Câu hỏi: Năm 2018, Công ty tôi có chi trang phục bằng tiền mặt cho người lao động là 7 triệu đồng/năm/người

Năm 2018, Công ty tôi có chi trang phục bằng tiền mặt cho người lao động là 7 triệu đồng/năm/người. Xin hỏi công ty có được hạch toán số tiền chi này vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi không được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty chi trang phục bằng tiền mặt cho người lao động là 7 triệu đồng/năm/người thì Công ty chỉ được tính vào chi phí được trừ tương ứng với mức 5(năm) triệu đồng/người/năm khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn: www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNNc4IwFPwrvXhk8iAp4BEtA…!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/