Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hướng dẫn tự lập bảng tính excel thuế TNCN

Hướng dẫn tự lập bảng tính excel thuế TNCN

TNCN-Hướng dẫn tự lập bảng tính excel thuế TNCN

+Bước 01:

  • Tổng hợp các nguồn thu nhập
  • Tổng hợp tiền thuế đã khấu trừ
  • Tổng hợp giảm trừ gia cảnh

+Bước 02:

  • Lập công thức bậc thuế và tiền thuế phải nộp
  • Tính toán số thuế phải nộp theo biểu lũy tiến khi tự đi quyết toán

+ Link: youtu.be/V_NoUDu23_w

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *