Địa chỉ:
Số 22/14 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
[email protected]
Ph: (+84) 090.669.0003

Hướng dẫn tự lập bảng tính excel thuế TNCN

TNCN-Hướng dẫn tự lập bảng tính excel thuế TNCN

+Bước 01:

  • Tổng hợp các nguồn thu nhập
  • Tổng hợp tiền thuế đã khấu trừ
  • Tổng hợp giảm trừ gia cảnh

+Bước 02:

  • Lập công thức bậc thuế và tiền thuế phải nộp
  • Tính toán số thuế phải nộp theo biểu lũy tiến khi tự đi quyết toán

+ Link: youtu.be/V_NoUDu23_w