Địa chỉ:
Số 22/14 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
[email protected]
Ph: (+84) 090.669.0003

Hướng dẫn tự tính thuế TNCN cho người có thu nhập cao và nhiều nguồn

TNCN-Hướng dẫn tự tính thuế TNCN cho người có thu nhập cao và nhiều nguồn

  • Tổng hợp các nguồn thu nhập
  • Tổng hợp tiền thuế đã khấu trừ
  • Tổng hợp giảm trừ gia cảnh
  • Tính toán số thuế phải nộp theo biểu lũy tiến khi tự đi quyết toán

+ Link: youtu.be/Lsuz9oj5jIo