Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Lao động thời vụ

Lao động thời vụ

Tổng thu nhập của tháng từ 2 triệu trở lên, lao động thời vụ sẽ phải chịu thuế TNCN

          Lao động thời vụ (ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng), nếu lương được thanh toán nhiều lần/1 tháng với mức chi trả mỗi lần dưới 2 triệu đồng/lần thì tại thời điểm chi trả được miễn khấu trừ 10% thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu tổng hợp thu nhập cả tháng là từ 2 triệu đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ và kê khai nộp 10% thuế TNCN.

        Căn cứ: 

  –  Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có quy định:
1. Khấu trừ thuế
Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau :

Nội dung phân tích:
……
      i.  Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:
– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) thángcó tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
– Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhânchưa đến mức khấu trừ thuế(vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế)và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Căn cứ theo quy định trên:

  Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.  
– Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.

Căn cứ: Công văn số 9611/CT-TTHT ngày 21/11/2013 của Cục Thuế TP. HCM

Mẫu số 02/CK-TNCN-Bản cam kết:

Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực, sẽ được sử dụng thay thế cho mẫu cam kết 23/CK-TNCNtheo Thông tư số 28/2011/TT-BTC trước đó. Mẫu cam kết thu nhập cá nhân sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Trường hợp 01: Nếu chỉ làm để đối phó với thuế thì:

–          Có CMND

–          Có hợp đồng lao động  ký > 03 để tránh bị truy thu thuế TNCN 10% sau này khi thanh tra thuế

–          Có bảng chấm công + ký tá đầy đủ

–          Cuối năm có quyết toán TNCN đầy đủ

Thu nhập tối đa= 9 triệu bản thân + 680.000 đ/ tháng tiền cơm= 9.680.000

Ưu: là cách làm để tăng tối đa chi phí giảm thiểu thuế TNDN và không lo hậu quả về thuế TNCN  sau này

Nhược: bảo hiểm vào sờ gáy truy và phạt

Trường hợp 02: Nếu là để đối phó thuế và bảo hiểm:

–          Hợp đồng lao động < 03 tháng vì dưới 03 tháng ko phải nộp bảo hiểm +  chứng minh nhân dân

–          Đăng ký thêm MST + Cam kết để tạm không khấu trừ 10%

–          Có bảng lương  + chấm công

–          Cuối năm có quyết toán TNCN đầy đủ

–          Chỉ có thu nhập 1 nới duy nhất là công ty đang làm tại thời điểm phát sinh thu nhập chi trả cho người lao động

Thu nhập tối đa tháng= 1.999.999 đ/tháng 

 


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp… 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
–Website: http://ketoantiendat.com hoặc  https://sites.google.com/site/ketoanchudinhxinh/home hoặc https://chudinhxinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *