Địa chỉ:
Số 22/14 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
[email protected]
Ph: (+84) 090.669.0003

Nộp thừa thuế TNCN

Nộp thừa thuế TNCN

Câu hỏi: Thủ tục và các bước hoàn thuế TNCN nộp thừa của CBNV trong năm như thế nào?

Thủ tục và các bước hoàn thuế TNCN nộp thừa của CBNV trong năm như thế nào?

Ngày 29/03/2021

Trả lời:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi thực hiện quyết toán theo ủy quyền của cá nhân mà đối với từng cá nhân có phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa thì sẽ được bù trừ giữa các cá nhân, sau đó nếu vẫn còn số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tiếp theo.

Trường hợp sau khi bù trừ mà vẫn còn số thuế nộp thừa thì tổ chức chi trả sẽ thực hiện hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

—> Nguồn: www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNNc4IwFPwrvXBk8pBA4KjWE…