Địa chỉ:
Số 22/14 Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email:
[email protected]
Ph: (+84) 090.669.0003

Shelf Wood

Sổ Tay Kế Toán

Chuyên Đề Thuế

Sổ tay kế toán: chuyên đề thuế cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 03/2021.
Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Shelf Wood

Sổ Tay Kế Toán

Dành Cho Công Ty Thương Mại

Sổ tay kế toán thương mại

Các khái niệm trong hoạt động kế toán thương mại, Tìm hiểu các thủ tục về thuế GTGT, môn bài, thuế TNDN…, Quy trình hạch toán nghiệp vụ kế toán thương mại, Các kỹ năng công việc và sắp xếp hồ sơ trước khi quyết toán thuế, và các lưu ý khi quyết toán thuế công ty thương mại

Shelf Wood

Sổ Tay Kế Toán

Dành Cho Công Ty Xây Dựng

Sổ tay kế toán xây dựng:

Kê khai thuế và thời điểm xuất hóa đơn đối với công ty xây dựng …, các tình huống xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, hồi tố doanh thu và thuế gtgt, tạm ứng có phải xuất hóa đơn… các trường hợp hóa đơn xuất sai thời điểm, đầu vào sau ngày VAT đầu ra, tìm hiểu về tính giá thành công ty xây dựng, đọc và phân tích dự toán công trình, phương pháp lấy vật tư, nhân công, ca máy thi công, chi phí sản xuất chung… và nhiều trường hợp khác.

Scroll